Anslut oss

Kortspel

Published

on

Huvudbild för kortspel

När det kommer till den ständiga kampen mot tristess, gäller det alltid ha ett äss i rockärmen. Kortspel har varit en av människans favoritsysselsättningar genom århundradena. Så länge en kortlek finns nära till hands, behöver man inte sitta och rulla tummarna!

I den här artikeln skall vi ta upp flertalet olika kortspel. Allt från de som är ämnade för ensamme spelaren till spel för två och fler kommer att gås igenom. Vissa av dem kommer kännas igen från barndomsbenen, medans andra kanske är nya. Dags för första given!

En guide om kortspel

Bild på Spelkort

Det uppskattas att de första lekarna och spelen som involverade kort härrör från Asien. När och hur är dock okänt. Korten likt deras spelregler fann sin väg till Europa via handelsvägarna som ledde till och från fjärran östern. Väl här fick sensationen kring de nya lekarna genast en omfattande spridning över kontinenten.

Den moderna kortleken som vi känner till idag består av femtiotvå kort. De första skrifterna som hänvisar till denna typ av kortlek kan spåras tillbaka till en tysk munk under 1300-talet. Han skrev även ner de första reglerna för ett antal kortspel, och skapade därmed ett historiskt dokument som lever vidare än idag!

Även om reglerna först skrevs ner under 1300-talet, finns det vissa historiker som föreslår att själva kortspelen existerade långt innan dess. En uppskattning är att européer spelade kort under den tidiga medeltiden, det vill säga runt omkring 800-talet.

Kortleken

De kortlekar som idag står som stommen i några av våra mest älskade sällskapsspel består av femtiotvå kort. Dessa är uppdelade på fyra olika sviter i Spader, Klöver, Ruter och Hjärter. Spader och Klöver är svarta till färgen, medans Ruter och Hjärter är röda.

Varje kort besitter också ett värde, vilket stiger stegvis i tretton nivåer från Två till Ess. I vissa spel kan Kung komma sist, varav värdräkningen då istället inleds med Ess tex. Ruter Ess till Ruter Kung.

En eller flera spelare

Som med så mycket annat i livet finns det en mängd olika variationer när det även kommer till kortspel. Tusentals olika namn som regler för olika lekar vilka involverar kort existerar över hela jordklotet. Kortspel är i all mening ett fenomen, då de är enkla att lära sig och underhållande att spela.

Man behöver inte ha sällskap för att finna njutning i kortspel. För den som finner sig på ensam fot finns det fortfarande mycket underhållning som en kortlek kan ge en. Att spela kort ensam kallas för att ”spela Patiens”. I det scenariot blir det en tävling mot sig själv, där hjärngnuggandet får sig en ordentlig omgång!

De flesta kortspel bör dock ha flera spelare. Det vanligaste antalet för ett klassiskt, västerländskt kortspel är antingen två eller fyra spelare. Med tanke på kortlekens uppsättning, finns det en tillfredsställande matematisk korrelation mellan antalet spelare och antalet sviter.

Kortspel för en

Om man nu dock finner sig ensam med en kortlek i handen, finns det flertalet olika spel som kan underhålla en för stunden. Nedan kommer vi att lista ett par av dessa, samt bistå med en genomgång av reglerna.

Harpan

Kortspel Harpan

Harpan är ett av de absolut mest populära patiensspelen. För den som äger en PC, bör Harpan inte vara någon främmande lek. Sedan 90-talet har spelet kommit installerat med Windows på Microsofts datorer.

Allt som krävs för att spela ett parti Harpan med sig själv är en kortlek och tid. I vissa fall kan det ta en stund att bli klar med det här kortspelet. Att vinna ett parti av Harpan kallas att ”gå ur”.

Spelplanen

Det första man behöver göra innan man inleder sitt parti Harpan är att blanda korten i kortleken. Därefter läggs de ut i en rad på vågrätt med sju kort vilka skall vara öppna dvs. med nummersidan uppåt.

Därefter lägger du ytterligare ett öppet kort i andra spalten från vänster. Resterande spalter skall successivt ökas i mängden kort, dock med baksidan uppåt förutom det sista kortet.

När detta är avklarat lägger du de kort du fortfarande har på hand vid sidan om. Dessa kommer under spelets gång att fungera som din giv.

Spelet

När ditt parti väl drar igång är reglerna simpla. Du skall stegvis försöka spela ut alla korten. Detta inleds med att du drar ett kort från din giv-lek. Detta skal sedan placeras i en av de sju spalterna på spelplanen. Reglerna lyder att du enbart får placera ett svart kort på ett rött kort och vice versa.

Om du har ett svart kort som sista öppna i en av spalterna, kan ett rött kort i änden på en annan spalt placeras där. Detta erbjuder dig möjligheten att vända upp ett av de bakvända korten. Du fortsätter att spela på detta vis tills alla bakvända kort är öppna, samt alla korten i din giv-hög utspelade.

När detta inträffat är du klar, och du har framgångsrikt spelat dig ur ett parti av Harpan!

Farfars klocka

Farfars klocka är ytterligare ett patienskortspel om är uppskattat av den svenska befolkningen. Den här leken kan spåras tillbaka till Tyskland, och är en förenkling av en mer avancerad variation av spelet. Baserat på en väggklocka, är den här patiensen likväl underhållande som utbildande om man vill lära sig tidräkning.

Spelplanen

För att inleda ett parti av Farfars klocka måste man först och främst blanda kortleken väl. Därefter läggs korten i tretton högar av fyra kort vardera. Tolv av dessa korthögar läggs i en stor cirkel (likt en klocka) medans den trettonde högen finner sin plats i mitten av cirkeln. Det sista kortet skall placeras i mittenhögen och skall vara öppen dvs. uppvänt. Därefter kan spelet börja!

Spelet

Det första draget som görs är att man tar det uppvända kortet från mittenhögen. Detta skall sedan placeras ut i den hög i ringen med samma värde. Får du upp säg Spader Fyra, skall detta placeras underst (och uppvänt) i den fjärde högen räknat medurs.

Därefter dras det översta kortet från den högen. Samma procedur skall följa med detta kort, att det skall placeras underst i högen med samma värde. Alla kort utom kungar skall placeras ut i de tolv högarna i den yttre cirkeln. Kungar skall placeras längst ner i mittenhögen.

Tids nog är det tänkt att alla kort skall ligga öppna i sin respektive hög, och därmed likna en klocka. När detta är uppnått har man framgångsrikt spelat klart ett parti av patiensen Farfars klocka!

Spindelharpan

Som namnet avslöjar är patiensen Spindelharpan en variation av det vanliga spelet Harpan. Spindelharpan är dock mer komplicerad. Speciellt med tanke på att ett parti av den här patiensen kräver två kortlekar vilket sammanlagt ger 104 kort.

Med tanke på att spelplanen tar upp ganska så mycket plats, är detta ett kortspel som vanligen förekommer online. Detta hindrar dock inte spelvilliga entusiaster av fysiska kortlekar att bereda plats på sitt köksbord och sätta igång ett parti Spindelharpan!

Spelplanen

När du väl röjt undan kaffekoppar som morgontidningar och har en stor yta framför dig, kan du börja förbereda spelplanen. Du inleder med att lägga ut tio stycken högar med kort. Dessa skall vara fördelade så att fyra av högarna skall ha sex kort och sex av högarna skall ha fem kort.

Det översta kortet på vardera en av dessa tio högar skall vara uppåtvänt med värdet synligt. Resterande kort som du har på hand skall fördelas på fem högar, och placeras i botten av spelplanen.

Spelet

När din spelplan är redo, är det dags att inleda ett otvivelaktigt tidskrävande parti av Spindeharpan. Reglerna är relativt simpla till beskrivningen, men kan vara komplicerade i praktiken. Vad du som spelare skall göra är att bygga stegar av kortens värde från kung ner till ess.

Dessa stegar får bara bestå av en och samma färg, samt måste följa värdet. Tex. kan enbart ett rött kort av ett värde på två placeras på ett rött kort av ett värde på tre osv. Partiet är avslutat när alla kort har spelats ut, och spelplanen är tom. Om du finner dig i en situation där du inte kan lägga ut fler kort, placerar du ut en av de fem högarna i botten av spelplanen.

Den här patiensen kräver likväl sitt engagemang som sin yta. Har man dock framgångsrikt avslutat ett parti Spindelharpan är man förtjänt av beröm! En bedrift värd sina applåder!

Kortspel för två

Nu skall vi gå igenom ett par kortspel som är ämnade att spelas av två personer. Det speciella med dessa typer av lekar är att de existerar i något av ett vakuum mellan patiens och sällskapsspel. Med enbart två spelare, är vissa restriktioner oundvikliga. Samtidigt dock så kan kortspel för två kräva mer till självtänk än vad kortspel med flertalet spelare gör!

Skitgubbe (Mas)

Skitgubbe, även känt som Mas, är ett av de mest populära kortspelen spelat av två eller fler personer. Enkelt att lära sig och med en vid spridning genom vårat avlånga land, finns det få som aldrig ägnat sig åt ett parti av skitgubbe. Allt som krävs är en kortlek samt två villiga spelare, och leken kan dra igång!

Spelet

Det första som måste ske i fas 1 är att förse varje spelare med tre kort vardera. Resten läggs i en hög vid sidan om. Denna hög kallas för ”talongen”. Därefter inleds den första fasen av två, där det gäller att samla på sig så bra kort som möjligt. Detta sker genom att man spelar ut sina kort man har på hand, samt ersätter dem kort från talongen.

Om din motspelare lägger ut ett kort av ett ansenligt värde, kan du plocka upp detta. Det är viktigt att se till så att vardera spelare alltid har tre kort på hand. När talongen är tom på kort, tas det sista upp och visas för alla spelare. Detta är sedan den designerade ”trumffärgen”, vilken blir avgörande i fas två.

Nu i fas 2 gäller det att gå för seger! Detta åstadkommer man genom att bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt. Genom att spela ut sina kort baserat på trumffärgen och kortets värde (vilket går från Två upp till Ess), skall du som spelare försöka att kontinuerligt lägga ut ett högre värde än dina motståndare.

Reglerna för den andra fasen skiljer sig dock i att du enbart får spela på färg, svart på svart och rött på rött. Detta fortsätter tills enbart en av spelarna fortfarande har kort i handen. Är man två, så förklarar detta scenario en klar vinnare och en klar förlorare. Är man fler kan det istället synas som att ingen riktigt vann, dock förlorade en person med klarhet!

Vändåtta

UNO Kortspel

Vändåtta är ett kortspel för två eller fler personer vars grundprincip kan liknas med den av UNO. Det är färgerna och värdet på korten som spelar mest roll i den här leken. Så, har man lust för lite UNO men saknar de speciella korten, kan man lika gärna plocka upp en vanlig kortlek!

Spelet

Varje spelare börjar med sju kort på hand. Resterande kort placeras i en plockhög. För att inleda spelet måste det översta kortet från plockhögen läggas fram på spelplanen. Baserat på vilket det är, bestämmer detta både valör som färg inför spelronden.

Det första draget som görs är att en av spelarna lägger spelar på det framlagda kortet. Personen i fråga kan antingen välja att spela ett kort med samma färg, eller ett kort med en annan färg men med samma valör. Om det senare inträffar, så byts lekens spelfärg till den aktuella.

Om en person under spelets gång inte kan spela ett kort, måste denna plocka upp tre kort från plockhögen. Man kan spela på det första eller det andra upplockade kortet, så gör det om möjligt. Om man inte kan spela ut med de tre kort man fick på hand från plockhögen, går turen över till nästa spelare.

Spelet avslutas när en går ut, det vill säga sitter utan kort på handen. Spelar man som två, blir det en klar bild av vem som vann. Är man fler spelare, räknas det ihop poäng baserade på vilka kort de andra har kvar på handen. Den som har högst poäng där förlorar.

Finns i sjön

Ännu ett av de hiskeligt populära kortspelen, speciellt för barn. Finns i sjön är en otroligt enkel lek, där målet är att samla på sig så många kvartetter av en valörer som möjligt!

Spelet

Varje spelare inleder spelet med sju kort vardera på hand. Resterande kort sprids ut med baksidan uppåt på spelplanen. Detta är den mytomspunna ’sjön’ som lekens namn talar om. Det första draget i spelet sker av en av de två (eller fler) spelarna, som får vända sig till en motspelare och fråga efter ett visst kort tex. Klöver Sju.

Har motspelaren det kortet i handen, måste detta ges till den som efterfrågade kortet. Detta erbjuder även spelaren vars tur det är att fråga efter kort att fortsätta. Om motspelaren saknar detta kort, ombeds den frågande personen att plocka upp ett av korten från sjön.

När man fått en kvartett av ett värde, eller valör, läggs dessa åt sidan. De kommer senare att räknas till poängräkningen. Har du som spelare inga kort kvar på handen, får sju nya plockas upp ur sjön så länge det finns tillräckligt med kort kvar.

Finns i sjön avslutas när alla korten är utspelade. Därefter räknas antalet kvartetter ihop, och den som har flest förklaras som vinnaren! Skulle två spelare ha lika många kvartetter, vinner den som har en högst valör på dessa!

5 Lätta kortspel

Några av de enklaste kortspelen är även några av de roligaste. Det är ingen större konst att komma underfund med dessa, dock sänker inte det underhållningsvärdet! nedan kommer vi att lista fem riktigt lätta kortspel, vars regler är fåtaliga och vars potential till tidsfördriv är ändlös!

 • Finns i sjön
 • Vändåtta
 • Komet
 • Svarte Petter
 • Menageri

10 Populäraste kortspelen

Nedan kommer vi nu även att lista de tio populäraste kortspelen såväl som i Sverige som utomlands. Vissa av dem kommer säkerligen vara igenkännliga, medans andra kanske är främmande för dig.

 • UNO
 • Blackjack
 • Harpan
 • Krig (War)
 • Kortspel Chicago
 • Skitgubbe
 • Vändåtta (Crazy Eights)
 • Hjärter
 • Kasino
 • Finns i sjön

Chicago kortspel

Bild på Chicago kortspel

Ett av de ovannämnda populäraste kortspelen var Chicago. Kortspel Chicago är en pokervariant, vilken kan spelas av två eller fler personer. Dock är den specifikt framtagen för att vara spelvänlig för endast två personer.

Om man är fler, blir det självklart än så roligare. Chicago kortspel håller snabbt på att bli ett av de mest omtyckta och underhållande sällskapsspelen inte bara i Sverige utan världen över. Vad som krävs för att spela Chicago kortspel är en kortlek på 52 kort samt papper och penna!

Spelet

Chicago kortspel fungerar lite som poker. Dock finns det vissa inslag i ett parti Chicago som skiljer sig. En av de mer framstående olikheterna med andra pokervarianter är att en protokollförare måste utses. Denna har som uppgift att skriva ner de olika poängen som delas ut under spelets gång.

Given är dock precis som poker. Varje spelare tilldelas fem kort vardera på hand. Därefter gäller det att få så mycket poäng som möjligt genom spelets gång. Nedan följer poängräkningen som gäller för Chicago.

Poängräkning
 • 1 Par – 1 Poäng
 • 2 par – 2 Poäng
 • Triss/tretal – 3 Poäng
 • Stege – 4 Poäng
 • Färg (Flush) – 5 Poäng
 • Kåk (Full House) – 6 Poäng
 • Fyrtal – 7 Poäng
 • Färgstege (Straight Flush) – 8 Poäng
 • Royal Straight Flush – 52 Poäng (seger)

Efter given börjar man spela. Som i poker får man under sin tur byta ut kort mot ett av korten i givhögen. Efter att alla bytt sina kort under en omgång, räknas poängen vid det här laget upp. Varje spelare berättar vad de har på hand.

Har två spelare samma hand säg 2 Par, berättar de även valören på dessa kort. I det fallet delas poängen ut till den som har högst valör på sitt 2 Par. Enbart den som har högst hand efter varje runda tilldelas sina poäng. Detta fortgår genom ronderna tills en spelare har uppnått 52 Poäng totalt.

 

Förhoppningsvis hjälper denna lilla genomgång av olika kortspel till ordentligt när tristessen blir alltför påträngande!

 

Anti-Ai Alliance – certificate

Managed By Bastaprylar.se