Anslut oss

Hundår

Published

on

Huvudbild för Hundår

Att räkna hundår i relation till människans livslängd har länge varit ett fenomen i vårat samhälle. Med tanke på att en hund möter sin naturliga död snabbare än oss Homo Sapiens, finns det en reson i att jämföra en vovves tidegång med våran egen.

Dock har dessa uträkningar ändrats med tiden. Vad vi en gång trodde var en hunds ålder i människoår, är idag en helt annan. Något konfunderande och i vissa fall komplicerade matematiska uträkningar står nu som det nya sättet att räkna ut ”människoåldern” på en hund.

Hundår i människoår

Så, hur gammal är då en hund i människoår? Det är som sagt en matematisk uträkning som krävs för att få fram det svaret. Tidigare versioner av dessa har varit relativt simpla. En gång i tiden sades det att ett hundår räknas som sju människoår, vilket skulle ge en 3-årig hund 21 levda år som människa. Detta är dock nu en förkastad teori, förpassad till historiegången.

Varför ska man räkna ut hundår? Utöver att detta humaniserar våra fyrbenta vänner, så kan det även ge en inblick i hundkroppens åldrande. Detta är fördelaktigt när en lite äldre vovve dras med medicinska problem. Tack vare att man kan fastställa dess ålder i människoår, kan jämförelser göras med våra kroppar.

På så vis kan nya botemedel för tillexempel åldersartros i hundens leder framkomma. Genom att förmänskliga hundens liv i ålder, får man en ny inblick i dess fysiska utveckling genom livet.

Räkna ut hundår

Bild på Kalkylator

Att räkna ut åldern på din hund måste involvera ett par faktorer. Dessa kan även appliceras när man skall uppskatta en människas livslängd. Nedan kommer vi att lista dessa faktorer, samt ge e liten förklaring till dem.

 • Genetik. Först och främst kommer genetiken in i bilden. Kommer hunden från en bra avlingsplan, hur länge levde dess föräldrar och farföräldrar osv.
 • Ras. Vissa hundraser har visat sig leva längre än andra.
 • Storlek. Större hundars livslängd förväntas vara kortare än de små. Detta beror på att det krävs mer energi att driva en storvuxen hund, vilket i sin tur med åren tär på dess hjärta och organ.

När man väl samlat in den informationen som krävs, kan man sedan söka sig till en hundår tabell som räknar ut en hunds livslängd. Dessa uppdateras med jämna mellanrum. Ju mer vetskap kring hundår vi får, ju mer avancerat blir det att fastställa hundår i människoår.

USA leder forskningen

Det senaste sättet att räkna ut hundår i människoår kommer från de Förenta Staterna. En grupp forskare spenderade en längre tid till att samla in DNA från över etthundra olika hundar mellan åldrarna 4 veckor till 16 år. Därefter sammanställdes all data, och en matematisk uträkning kunde framställas kort därefter.

Efter att dessa forskare kemiskt modifierat delar av DNA genom en process kallad Metylering, kunde de finna en korrelation mellan labradorer och människor. Detta ledde sedan till den formel som idag används för att omvandla hundår till människoår.

Åldrande för olika hundar

Stor och liten hund

Som nämnt ovan finns det ett par faktorer som gör att det skiljer sig mellan hund och hund. Inte bara utseende- och beteendemässigt, utan även i uppskattad livslängd. Lite mindre hundar lever vanligen längre än de större. Det samma gäller mellan olika raser.

Något mer personligt för vardera hund är dess genetiska arv. Om det finns en historia i en hunds anlag av lång livslängd, kan detta även förväntas av kommande generationer, precis som med oss människor.

Då det dock skiljer sig så mycket bland hundar i jämförelse med människan, blir det än mer komplicerat att få en precis uträkning på en hunds människoår. Detta är något man måste ha i betänkt när man själv skall sitta och lista ut hur länge ens vovve förväntas vara vid liv.

Hundår tabell

Här har vi då den senaste tabellen för hur man räknar ut en hunds livslängd i människoår. Även om det tog forskare en längre tid av DNA-analys för att framställa den, så är det fortfarande en utvecklande vetenskap.

 • Hundålder: 1 år   –   31 i människoår
 • Hundålder: 2 år   –   42,1 i människoår
 • Hundålder: 3 år   –   48,6 i människoår
 • Hundålder: 4 år   –   53,2 i människoår
 • Hundålder: 5 år   –   56,8 i människoår
 • Hundålder: 6 år   –   59,7 i människoår
 • Hundålder: 7 år   –   62,1 i människoår
 • Hundålder: 8 år   –   64,3 i människoår
 • Hundålder: 9 år   –   66,2 i människoår
 • Hundålder: 10 år   –   67,8 i människoår
 • Hundålder: 11 år    –   69,4 i människoår
 • Hundålder: 12 år    –   70,8 i människoår
 • Hundålder: 13 år    –   72 i människoår
 • Hundålder: 14 år    –   73,2 i människoår
 • Hundålder: 15 år    –   74,3 i människoår
 • Hundålder: 16 år    –   75,4 i människoår
 • Hundålder: 17 år    –   76,3 i människoår
 • Hundålder: 18 år    –   77,2 i människoår
 • Hundålder: 19 år    –   78,1 i människoår
 • Hundålder: 20 år   –   78,9 i människoår
 • Hundålder: 21 år    –   79,7 i människoår

Som tabellen ovan visar så uppskattas en hund vara hela 31 år gammal vid ett års ålder. Detta skiljer sig skarpt från de 7 år gamla som den tidigare vetenskapen trodde. Därefter så saktar det dock stegvis ner avsevärt. Mellan hundåldern 8 till 11 år gammal skiljer det mindre än två år i jämförelse med en människas åldrande.

Inpå hösten (och möjligen vintern) av en hunds levnadsår skiljer det runt ett år i jämförelse med en människas tidegång. Slutsatsen som man kan dra av det här är att hundar mognar fysiskt väldigt snabbt. Efter enbart ett år vid liv har de redan nått en vuxen ålder jämfört med oss människor.

Trogna genom livet

Hund och Människa

Oavsett hur länge en hund nu kommer att vara vid liv, finns det en sak som står säkert. En trognare, mer lojal och fluffigare följeslagare är svårfunnen. Det finns en anledning till varför hunden genom åren blivit känd som människans bästa vän.

Vi har bundit oss till våra fyrbenta vänner på ett sätt som saknar motstycke i djurvärlden. Så länge vi tar väl hand om dem, kommer hundar att för alltid bestå som en ovärderlig komponent i människans fortsatta resa genom universum. Likt Laika.

 

Anti-Ai Alliance – certificate

Managed By Bastaprylar.se